1/1

פרוייקטים נוספים

החלפת מרכזיית טלפונים

החלפנו מרכזיית טלפונים

עברנו מחברת תדיראן ליורוקום

המרכזייה לפני:

4.png

המרכזיה אחרי:

14.png

#wedding