1/1

פרוייקטים נוספים

פרוייקטים עתידיים

ומה בעתיד..?

טלוויזיה על גבי הסיבים.

שידורי טלוויזיה באיכות דיגיטלית דרך רשת הסיבים.

Television Test Screen No Signal Vector Illustration.jpg